ස්ට්‍රේට් දිගු කොණ්ඩයකට - Long Black Wavy Hairstyles


ඔයාලා කැමතියි නේද ඔයාලගේ ලස්සන තවත් වැඩි කර ගන්න? ගෑණු ළමයි විදියට අපි ඒකට එක එක beauty tips, treatments, fashion ට්‍රයි කරලා බලනවා නේද? ඉතින් අද අපි කියන්න යන්නේ, ඔයාගේ කොණ්ඩයට කරන්න පුළුවන් අපූරු hairstyle එකක් ගැනයි. හැබැයි, මේ style එක කරන්න නම්, ඔයාට ස්ට්‍රේට් දිගු කොණ්ඩයක් තියෙන්න ඕනි. අපි කියා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ ස්ට්‍රේට් කොණ්ඩයට wavy look එකක් දෙන්නේ කියලා. ඔයාට මේක, විශේෂ පාටි එකකට වගේ යද්දී try කරන්න පුළුවන්. මේ එකට කියන්නේ Long Black Wavy Hairstyles කියලයි. මේක එච්චර අමාරු hairstyle එකක් නෙමේ. බලන්නකෝ පහල steps දිහා.....

පියවර 01: කොණ්ඩය තෙත් කරගෙන එයට styling cream එකක් apply කරන්, වියළා ගන්න (blow dry).
පියවර 02: දැන් වෙල්කෝ රෝලර් තුල, pin curls සහ bangs ආධාරයෙන් ඔයාගේ කොණ්ඩය සෙට් කර ගන්න.
පියවර 03: දැන් කොණ්ඩය කොටස් 3ට බෙදා කොණ්ඩය tease කර ගන්න. ඉන්පසු ඒ tease කර ගත්තු හැම section එකකටම hair එෂ්තෙන්සිඔන් යොදන්න.
පියවර 04: Hair extension ගසාගෙනත් නැවතත් tease කර ගන්න. (මෙමගින් ඔයාගේ කොණ්ඩයේ ප්‍රමාණය හා දිග වැඩියෙන් ඉස්මතු කර ගන්න පුළුවන්)
පියවර 05: දැන් light hold hair spray එකකින් ඔයාගේ කොණ්ඩය සෙට් කර ගන්න.
පියවර 06: දැන් කර්ල්ස් ඉස්මතු වෙන ලෙස හිස කොණ්ඩය අග කොටස් brush කරන්න.
පියවර 07: දැන් කොණ්ඩය එක් පැත්තකට වෙන්න braid කර ගෙන, බොබී පින්ස් වලින් වැඩි ආරක්ෂාවට සෙට් කර ගන්න.
පියවර 08: අන්තිමට කර්ල්ස් හොදට සෙට් වෙන්න styling cream එකක් apply කරන්න.